Magazinul nostru web folosește cookie-uri pentru a oferi o experiență mai bună utilizatorului și vă recomandăm să acceptați utilizarea acestora pentru a vă bucura pe deplin de navigare.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„PREMIEM VALORILE”

02.10.2023 – 22.12.2023

 

Art: 1 Organizatorul campaniei

 

Art. 1.1. Campania „PREMIEM VALORILE” numită în cele ce urmează şi “Campania”, este organizată de MICRON TOOLS S.R.L., cu sediul social în Str. Narciselor, Nr. 50, loc. Braşov, jud. Braşov, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J08/1415/2008, cod fiscal RO 23912766, telefon: 0 756642766. În continuare MICRON TOOLS S.R.L., va fi denumit “Organizator”. 

 

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”). Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

 

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, dar nu înainte de a anunţa publicul depre aceste modificări. Modificările vor intra în vigoare imediat, odată cu publicarea acestora pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa https://micron-tools.ro/content/11-regulament-campanie-premiem-valorile.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

 

Art. 2.1. Campania desfăşurată poartă denumirea „PREMIEM VALORILE

 

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară exclusiv online prin intermediul magazinului online www.micron-tools.ro, în perioada 02.10.2023 – 22.12.2023, în limita stocului disponibil. 

 

Articolul 3. Produsele participante la Campanie

 

Art. 3.1 Obiectul Campaniei îl reprezintă acordarea unui produs CADOU pentru anumite trepte de valoare depăşite de comandă unui client prin intermediul webshop-ului www.micron-tools.ro, după cum urmează:

·         La o comandă de minim 500 Lei cu TVA inclus (nu include valoarea transportului, ci doar a produselor comandate) clientul primeşte GRATUIT o Riglă din oţel cromat mat 30 cm.

·         La o comandă de minim 1000 Lei cu TVA inclus (nu include valoarea transportului, ci doar a produselor comandate) clientul primeşte GRATUIT o Lampă frontală LED.

·         La o comandă de minim 2000 Lei cu TVA inclus (nu include valoarea transportului, ci doar a produselor comandate) clientul primeşte GRATUIT o Boxă portabilă Bluetooth.

 

Art. 3.2 Campania nu se cumulează cu nicio altă campanie de reduceri desfăşurată pe perioadele care includ sau se suprapun total sau parţial cu perioada prezentei Campanii.

 

Articolul 4. Dreptul de participare şi condiţiile de participare

 

Art. 4.1.De această Campanie beneficiază toate persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani şi persoanele juridice în perioada de desfăşurarea a Campaniei prevăzută la Art. 2.2. Din prezentul Regulament.

 

Art. 4.2. Conform legislaţiei române, în relaţiile cu persoanele juridice care participă la Campanie, nu vor fi aplicabile prevederile legislaţiei române privind protecţia consumatorilor, persoanele juridice neputând fi încadrate în sfera noţiunii de consumator, astfel cum această este definită de legislaţia relevantă.

 

Art. 4.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

Articolul 5. Modul de desfăşurare a Campaniei

 

Art.5.1. Campania constă în acordarea unui produs CADOU după cum urmează:

·         La o comandă de minim 500 Lei cu TVA inclus (nu include valoarea transportului, ci doar a produselor comandate) clientul primeşte GRATUIT o Riglă din oţel cromat mat 30 cm.

·         La o comandă de minim 1000 Lei cu TVA inclus (nu include valoarea transportului, ci doar a produselor comandate) clientul primeşte GRATUIT o Lampă frontală LED.

·         La o comandă de minim 2000 Lei cu TVA inclus (nu include valoarea transportului, ci doar a produselor comandate) clientul primeşte GRATUIT o Boxă portabilă Bluetooth.

 

Art.5.2. Produsele sunt acodarte în limita stocului disponibil. Dacă stocul se va epuiza înainte de perioada menţionată la Art. 2.2., atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda campania temporar sau definitiv prin eliminarea ei din webshop-ul www.micron-tools.ro şi de pe celelalte canale de promovare complementare (ex: Facebook, Google, etc.) Art.5.3. Un produs oferit gratuit pentru un prag inferior de comandă poate înlocui un produs oferit gratuit pentru un prag superior de comandă, dacă acesta din urmă are stocul epuizat. Nu se aplică în situaţie inversă.

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

 

Art.6.1. Prezenta campanie se desfăşoară în scop de reclamă, în vederea stimulării vânzărilor; tratamentul fiscal aplicabil fiind cel reglementat de Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal.


Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

 

Art.7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

 

Art.7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi desfăşurarea/continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Art. 1351 Codul Civil, Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie evenimentul de forţă majoră sau cazul fortuit în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestuia.

 

Articolul 8. Litigii

 

Art.8.1. Eventuale neînţelegeri apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.

 

Articolul 9. Întreruperea sau prelungirea Campaniei

 

Art.9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfăşurării acesteia sau de a o prelungi peste termenul de desfăşurare anunţat iniţial, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare, cu afisare pe website.

 

Articolul 10. Regulamentul Campaniei

 

Art.10.1. Regulamentul Campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit spre consultare pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa https://micron-tools.ro/content/11-regulament-campanie-premiem-valorile.

.

Art.10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

 

MICRON TOOLS S.R.L.

RO 23912766

Prin: ADRIAN POP

Director Vânzări