Magazinul nostru web folosește cookie-uri pentru a oferi o experiență mai bună utilizatorului și vă recomandăm să acceptați utilizarea acestora pentru a vă bucura pe deplin de navigare.

Articolul 1. Organizatorul Campaniei

Art. 1.1. Campania "PROMOȚII" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de S.C. MICRON TOOLS S.R.L., cu sediul în Str. Narciselor 50, imobil 1, 500251, loc. Brașov, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/1415/20.05.2008, CUI RO23912766.

În continuare, S.C. MICRON TOOLS S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Locul desfăşurării. Durată.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea " PROMOȚII ".

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României, prin intermediul magazinului online https://micron-tools.ro.

Art. 2.3. Perioada de desfășurare a Campaniei PROMOȚII este condiționată de limita stocurilor disponibile pentru produsele cu eticheta PROMO și se va încheia după lichidarea acestora.

 

Articolul 3. Produse participante la Campania PROMOȚII

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele postate pe pagina https://micron-tools.ro/26-promotii , marcate cu eticheta PROMO și care beneficiază de preț redus. Pagina se actualizează permanent, în functie de stocul disponibil. Odată cu epuizarea stocului pentru produsele participante în campanie, acestea sunt eliminate din pagina https://micron-tools.ro/26-promotii, urmând a fi comercializate ulterior la prețul standard.

Campania nu include produsele care nu sunt marcate cu eticheta PROMO sau care nu sunt disponibile pe stoc în perioada desfășurării Campaniei. Reducerea nu se aplică la costurile de transport sau serviciile adiționale (ex: servicii de Etalonare Metrologică).

Art. 3.2. Scopul acestei campanii este de a stimula vânzările pentru produsele cu rotație slabă a stocului (vechime mai mare de 6 luni în stoc) sau pentru produsele aflate în lichidare de stoc.

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această Campanie beneficiază Persoanele Fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe website-ul https://micron-tools.ro.

 

Articolul 5. Modul de desfăşurare a Campaniei promoţionale și mecanismul acesteia

Art. 5.1. Obiectul Campaniei: reducere de preț la toate produsele semnalizate cu eticheta PROMO aflate în stoc și afișate pe pagina https://micron-tools.ro/26-promotii, excepție făcând produsele fără etichetă PROMO sau produsele care nu sunt disponibile pe stoc în perioada desfășurării Campaniei. Reducerea nu se aplică la costurile de transport sau serviciile adiționale (ex: servicii de Etalonare Metrologică).

Art. 5.2. Perioada de desfășurare a Campaniei PROMOȚII este condiționată de limita stocurilor disponibile pentru produsele cu eticheta PROMO și se va încheia după lichidarea acestora.

Art. 5.3. Campania " PROMOȚII " NU se poate cumula cu alte promoţii și vouchere de discount.

Art. 5.4. Procesarea comenzilor cu livrare prin curierat rapid se va face în ordinea plasării comenzilor. Pentru livrarea produselor prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar și va apărea pe aceeaşi factură cu produsele achiziționate.

Calculul costului de transport se realizează automat în momentul completării formularului de comandă. În anumite situații costul transportului poate fi GRATUIT. Pentru mai multe detalii despre modalitățile livrare vă rugăm să vizitați pagina următoare: https://micron-tools.ro/content/1-livrare-si-retur .

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor pentru produsele cu rotație slabă a stocului (vechime mai mare de 6 luni în stoc) sau pentru produsele aflate în lichidare de stoc.

 

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la office@micron-tools.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe website, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe pagina https://micron-tools.ro/content/10-regulament-campanie-promotii pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.